NINJ NJ4012 All Purpose High Quality Fishing Snap

Code
Price
MYR 0.00
Size
Quantity

NINJ NJ4012 All Purpose High Quality Fishing Snap Japan Material High Performance & Quality Size /LB Test /Pack per pcs #000 /8.8kg /1pack 12pcs #00 /10.8kg /1pack 12pcs #0 /12.5kg /1pack 11pcs #1 /19.8kg /1pack 11pcs #2 /26.8kg /1pack 10pcs #3 /31.5kg /1pack 9pcs